Festnings tur

Lørdag 21 oktober fortsetter besøk av festninger. Denne gangen er det Bohus len som står for tur. Kanskje vi kan ta området tilbake …..

BOHUS FESTNING VED KUNGALV:

Den norske kongen Håkon V Magnusson startet byggingen av festningen i 1308 for å overvinne Ragnhildsholms festning like ved, som den svenske hertug Erik av Södermanland hadde kontroll over. «Huset» (festningen), som til å begynne med var av tre, ble etterhvert kraftig forsterket med bruk av stein og ble etterhvert et av Nordens sterkeste festningsverk. Borgen som kontrollerte grenseelven Göta älven ble snart en av Norges viktigste. Bagaholm – holmen hvor festningen ligger – var opprinnelig et tingsted for Vikens lagdømme. Høvedsmannen på Bohus styrte først over søndre og senere også nordre del av dette landskapet, som etter hvert fikk navnet etter borgen, Bohuslen.

 

Deretter bar det til Carlsten festning i Marstrand

Carlstens festning (før 1658 og fra 1719 til 1720 Christiansteen festning)[1] er en festning som ligger i Marstrand, et tettsted vest i Sverige i Västra Götalands län. Festningen ligger på Marstrandsøyas høyeste punkt. Festningen er oppkalt etter den svenske kongen Carl X Gustav.
Under byggingen ble festningen brukt som fengsel der fangene ble brukt som arbeidskraft til byggingen. Å bli dømt til «marstrandsarbeide» ble regnet som den strengeste straffen i svensk lov, til og med strengere enn dødsstraff. For å få mat og drikke måtte de innsatte tjene opp penger etter hvor mye de hadde jobbet. Ble en arbeider syk og ikke kunne jobbe fikk han heller ikke mat. Opptil 20 fanger kunne dele samme rom. Det tok 202 år fra byggingen startet til festningen ble regnet som ferdig bygget.
Etter at Marstrand ble svensk etter freden i Roskilde i 1658 bestemte den svenske kongen Carl X Gustav at det skulle bygges flere mindre forsvarsverk rundt øyene. General og bygningsingeniør Johan Wärneschöld fikk oppgaven å bygge en mindre befestning på toppen av Marstrandsøya. Han bygde en firkantet borggård av stein med et firkantet tårn ved den ene veggen.
Man innså raskt at festningen burde bli forsterket. Tårnet ble forsterket ved at man bygget det firkantete tårnet inn i et nytt rundt et. Murene ble forsterket og bygget høyere. Utover 1600- og 1700-tallet ble festningen ytterligere forsterket og utbygget. Ikke før i 1860 ble festningen regnet som ferdig.

FLERE BILDER: Klikk her. https://dan-ove.smugmug.com/2017/2017-Festningturer/i-57J9QpP

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s