Festningstur i lokalområdet

I tradisjonens tro tok Vidar, Oddmund og jeg en festingstur i lokalområdet. Det ble Fossum brogalleri, Gråkollen batteri og Langenes batteri

Fossum brogalleri ligger i en østvendt fjellvegg ved Glommas vestre bredd. Fra toppen av kollen er det utsyn over deler av elveløpet og nærmeste omgivelser, med kupert utmark og skogkledte åser øst for Glomma. Bare øverste del av kollen er fri for vegetasjon.

Brogalleriet er i all hovedsak sprengt inn i fjellet. Det består av en lang gang med fjellhaller og siderom. Anlegget fremstår som et råsprengt fjellanlegg. I siderommene finner man galleriets skyteskår, i alt syv stykker. I den innerste hallen står det en vedovn. Adkomst fra Glomma og broen leder i dag bratt opp mot fjellanleggets eneste inngang på sydøstre side, men en vei har opprinnelig kommet fra vest. Inngangspartiet er dekket bak en betongmurt vegg som går frem til fjellanleggets dør. Innvendig finnes en del opprinnelige detaljer som telefonledninger og spor etter mitraljøsestillingene.

For mer info: Fossum brogalleri

Gråkollen batteri

Batteriet ble anlagt i 1902-1903 med standplasser for fire 10,5 cm posisjonskanoner. Rundt standplassen er det et lavt brystvern bygd av naturstein, sand og grus.

Vollgangen ligger lavere og forbinder batteriet på langs. Batteriet strekker seg  over 3 nivåer. Et siktebord står som batteriets høyre fløy bak vollgangen. På standplassen er det spor etter fundamenter for luftvernkanoner som ble plassert her i 1918 for forsvar av Kykkelsrud kraftverk. Langs veien er det rustne bolter som forteller om transport av kanoner og annet tungt materiell.

Batteriet tilhørte Fossumavsnittet og ble etablert fordi Langenesbatteriet lenger nord ble funnet å være for svakt og ha en sårbar beliggenhet. Sammen med Langenes, Staås og Kjellsåsbatteriet skulle batteriet hindre fienden i krysse Glomma mellom Grønsund og Langenes jernbanebro. Batteriets hovedfront var rett syd mot Fossum veibro.

Langenes batteri

Batteriet er eit av dei eldste anlegga i Glommalinjen og har på grunn av si spesielle utforming og opphavlege form svært stor verneverdi.

Som eit av dei første i utbygginga av Glommalinjen stod dette batteriet ferdig allereie i 1899 og var meint for seks 7,5 cm feltkanonar.

Anlagt som eit festningsanlegg, heilt regulært og med fullt overdekkjande dekningsrom mellom dei seks kanonstandplassane. Etter unionsoppløysinga blei anlegget erstatta med eit delvis utsprengt brugalleri mot jernbana og ei oppmura mitraljøsestilling.

Portane og piggtrådsperringane er frå 1914–18, då batteriet blei sett opp under den første verdskrigen. I 1935 blei det sett opp luftvernartilleri.

Langenes batteri var ein del av Fossumavsnittet. Hovudskotsfeltet til batteriet var mot Onstadsund ferjestad, men to av standplassane skulle dekkje sørover mot Fossum vegbru og Langnes jernbanebru.

Batteriet er eit av dei eldste anlegga i Glommalinjen og har med den spesielle og opphavlege utforminga si svært stor verneverdi.

Klikk her for flere festningsbilder i år

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s