2011 – Algeria

More Images

Map of route

Nord Afrikas “nye” Trans Sahara omtales og være ruta nord/syd fra Algers-In Salah – Tamanrasset og videre. Vi kom inn på denne ruta fra øst/Tunis. Neste gang ville jeg tatt ferga rett til Algers for å spare en dag hver veg.

Etter ankomst i Tunis gikk reisen 40 mil sydover mot grensepassering. Jeg skal ikke si så mye om Tunis her, men landet har en del å by på.

Fra grensen ble det en rein 2-dagers transportetappe til In Salah før det ble noen utfordringer. Det vil si starten på Sahara.

Liker du sand, støv, varme og bilkjøring i ødemarka med firehjulstrekk og campingliv under åpen himmel? Da  kan Algeri være et spennende alternativ. Navn som Sahara, Tamanrasset og Hoggar fjellene klinger litt ekstra.
Ikke er det avskrekkende langt og komme seg dit med egen bil heller. Mange benytter seg av dette og krysser med ferge fra Marseille eller Genoa. Herfra ligger mulighetene åpne for Tunis, Libya, Egypt og Algeri. Også videre sørover selvfølgelig. Algeri virker fjernt og utrygt. Det har tross alt vært både kidnappinger og drap av turister i der.
Men ut fra den informasjonen vi fikk tak på så skulle det være rimelig trygt å reise. Vanligvis får man ikke visum eller tillatelse for å reise hvis myndighetene mener det er utrygt.
Men ikke før vi var kommet hjem hørte vi at det sørlige Algeri er stengt for turister. Den uoffisielle årsaken lyder på observasjoner av militante grupper med mye våpen i området Libya, Niger og Mali. Antakelig har dette en sammenheng med opprøret i Libya.
Vi følte oss aldri utrygge under oppholdet. Det var mye politi og militært som sjekket områdene langs hovedveien. Men ute i ørkenen var vi overlatt til oss selv og den lokale guiden som selv er Tuareg.

Turen varte i 3 og en halv uke og vi tilbakela ca 500 mil.

Noen Fakta om Algeri:

Algerie var i perioden 1830 og fram til 1962 ein fransk koloni. Landet vart sjølvstendig 5. juli 1962 ved Evianavtala etter Algeriekrigen.

Forsvarsministeren Houari Boumedienne tok makta i eit statskupp 1965, og statleggjorde ein stor del av næringslivet. Landet orienterte seg mot Sovjetunionen. Boumedienne døydde i 1980. I 1991 vann det fundamentalistiske partiet FIS (Den Islamske Frelsesfronten) ein stor siger ved primærvalet, noko som førte til at hæren gjekk til åtak mot FIS og utsette det etterfylgjande valet. Etter dette var det konflikt mellom dei fundamentalistiske kreftene og staten kontinuerleg fram til 2000, då ulike militante grupper gav opp etter løfte om benåding. Dette gjaldt mellom anna FIS si væpna grein, Den Islamske Redningsarméen. Framleis finst små væpna grupper som gjennomfører isolerte åtak mot byar. Over 100 000 menneske er drepne sidan 1991.

Andre problem i Algerie er stor arbeidsløyse, mangel på bustader og at økonomien totalt er avhengig av olje.

Kystområda av Algerie har eit typisk middelhavsklima med solrike og varme somrar, og kjøligare og meir regnfulle vintrar. I resten av landet sør for Atlasfjella ligg Sahara som er svært tørr og steikande varm.

Mest regn har ein langs Middelhavskysten og i dei høgare områda av Tell Atlasfjella, og nedbørsmengdene varierer frå 400 til 800 mm kvart år. Den våtaste perioden er mellom september og mai. Over 900 m kan nedbøren kome som snø, og snødekket kan ligge i fleire veker. Frå mai til september er vêret hovudsakleg varmt og solrikt.

Det mildaste vêret om vinteren har ein langs kysten, som òg slepp unna den verste sommarvarmen. Den tørre og varme siroccovinden frå sør kan derimot føre Saharavarmen nordover.

Platået Chott og delen av Atlasfjella som ligg i Sahara har eit meir ekstremt kontinentalklima med svært varme somrar og kaldare vintrar. Her kan ein få frost og snø om vinteren og nettene kan vere kalde, medan dagen er forholdsvis varm. Ein har lite nedbør, men mest nedbør kjem på hausten og om våren. Like sør for Atlasfjella har ein eit smalt belte med steppelandskap, og her kan ein få litt nedbør om vinteren. Biskra, som ligg her, har ein årleg nedbørsnormal på 159 mm.

Sahara er praktisk talt heilt tørr. Ein kan få regn no og då kortid som helst på året, men mengdene er så små og kjem med så ujamne mellomrom at ingen klimastatistikk fangar det opp. Heilt sør i Algerie kan ein derimot få litt regn frå juni til september når den intertropiske konvergenssona strekk seg lengst nord, men det er ikkje alltid det blir dei store mengdene ut av det.

IMG_1187

I det søraustlege Algerie stig fjellet Hoggar opp til nesten 2700 m, og her kan ein få litt regn i løpet av året. Sommartemperaturen held seg høg, men nattetemperaturane er ofte meir behaglege, medan vinternettene kan vere kjølige med frost.

I fjella hender det at det er jordskjelv.

Nokre av Algerie sine miljøproblem er jorderosjon, utslepp av ureina avløpssvatn, ureiningar frå oljeraffineri samt at det er mangel på ferskvatn. Algerie har skrive under, men ikkje ratifisert avtala om forbod mot kjernevåpen. All elektrisitet vert produsert med fossile brensel.

Petroleumindustrien er den viktigaste næringa i Algerie, og svarar for 30 % av bruttonasjonalproduktet og over 95 % av eksportinntektene. Algerie har verdas femte største naturgass-reservar, og er verdas nest største eksportør av naturgass. Landet har verdas fjortande største reserve av olje. Regjeringa prøvar å få investeringar i andre bransjar, men landet har problem med ei høg arbeidsløyse og låg levestandard.

 

Click on images for large size

 

 

 

​Flere bilder her: https://dan-ove.smugmug.com/2011/2011-Algeri/

 

 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s